Seminarium

Vårseminarium 2018 – Hur påverkar bankerna bostadssituationen?

2020-05-13T07:06:10+02:00

Bofrämjandets vårseminarium 2018 Hur påverkar bankerna bostadssituationen? Dags att acceptera faktum, nu har vi både skuldkvottak och amorteringskrav samt ett par generationer som behöver komma in på bostadsmarknaden. Hur går vi vidare och kan kanske bankerna vara med och påverka situationen? Under Bofrämjandets seminarium skall vi se på hur effekten av skuldkvotstak och amorteringskrav

Vårseminarium 2018 – Hur påverkar bankerna bostadssituationen?2020-05-13T07:06:10+02:00

Bofrämjandets höstseminarium 2017 – Finansiell- eller social stabilitet – hur stor får bostadsklyftan bli?

2018-10-01T16:19:51+02:00

Bofrämjandets höstseminarium den 16 maj 2017 Hur stor får bostadsklyftan bli? På Bofrämjandets stora höstseminarium lanserar en ny färsk rapport hur reglerna slagit mot ungas etablering på bostadsmarknaden. Maria Pleiborn, WSP, presenterar rapporten som bygger på fakta insamlat från närmare 1 000 unga människor som verkligen berörs. Rapporten följs upp med en paneldebatt som vi

Bofrämjandets höstseminarium 2017 – Finansiell- eller social stabilitet – hur stor får bostadsklyftan bli?2018-10-01T16:19:51+02:00

Bofrämjandets vårseminarium 2017 – Hur skall unga komma in på bostadsmarkanden?

2020-05-12T20:13:11+02:00

Bofrämjandets vårseminarium den 16 maj 2017 Hur skall unga komma in på bostadsmarkanden? Bofrämjandets vårseminarium ägde rum tisdagen den 16 maj i Garnisonen i Stockholm. Seminariet belyste de ungas problem att komma in på bostadsmarknaden. Susann Bard tf GD på Boverket inledde med att informera om regeringens utredning om finansieringsförutsättningar för bostadsbyggandet. Hon efterlyste samtidigt förslag till utredningens arbete. Därefter presenterade Ted

Bofrämjandets vårseminarium 2017 – Hur skall unga komma in på bostadsmarkanden?2020-05-12T20:13:11+02:00
Till toppen