Finansieringens påverkan på boendets kvalitet och hållbarhet

Överallt pratar man om att bygga billigt. Men att bygga billigt är dyrt. Ett bostadshus som står i flera hundra år med små underhållskostnader är billigt. Ännu billigare blir det om bostadshuset på ett bra och flexibelt sätt kan möta marknadens behov.
Turbulensen på finansmarknaden i början av 2000-talet har lett till skärpt lagstiftning och utlåningspraxis hos bankerna. De senaste åren har vi byggt bostadsrätter och hyresrätter för en kapitalstark medelklass. Kärnfamiljen är oftast utgångspunkt för utformning av större lägenheter. Tillsammans innebär det att de lägenheter som byggs i Sverige idag är likformiga och samtidigt finns en bostadsbrist för många människor utan kapital!
Hur ser framtiden ut? Det enda vi vet med säkerhet är att vi kommer möta mycket extremväder. Skyfall, torka, stora snömängder, höga vindstyrkor och värmerekord kommer bli en del av vardagen!

Kajsa Crona – arkitekt Sweco och adjungerad professor Chalmers, leder oss in i tankar kring hur synen på finansiering påverkar utveckling av ett hållbart boende. Föredraget bygger på en kortrapport som Kajsa nu tillsammans med CMB och Bofrämjandet tagit fram.

Vi behöver även se över hur vi möter olika familjers behov i de bostäder som marknaden erbjuder. Kärnfamiljen ser inte längre ut som den gjorde för ett sekel sedan och alternativa sätt att bo måste möjliggöras, endast på så sätt kan vi få hållbara bostäder ur alla aspekter.

Claudia Wörmann – Boendeekonom SBAB, diskuterar hur finanspolitiken kan stödja gestaltning, ett bra boende och hur energieffektivitet är en del av en hållbar bostad.
Bostadsbranschens representanter uttrycker sina tankar för att uppnå ett långsiktigt hållbart bostadsbyggande

Ulla Bergström – White arkitekter
Sara Erman – Boklok
Johan Skoglund – JM
Göran Persson – Boverket
Stefan Ränk – Einar Mattsson
Claudia Wörmann – SBAB

Mötet modereras av Ola Månsson och Kajsa Crona

Var med och påverka debatten så boka in den 29 november kl 15.00

Varmt välkomna

Sofia Ljungdahl
Ordförande för Bofrämjandet