Loading...
Hem2024-06-16T21:38:25+02:00

Verksamhetsidé

Bofrämjandet är en oberoende och politiskt obunden organisation som verkar för en fungerande bostadsmarknad i Sverige.
Bofrämjandet drivs av cirka 40 medlemsföretag som alla med olika intressen vill att bostadspolitiken ska utvecklas för att nå vår vision en egen bostad. Genom studier, debatt och konkreta förslag vill Bofrämjandet stimulera intresset för boendefrågor och bidra till att skapa bostäder i Sverige.
Bofrämjandet arrangerar varje år kostnadsfria öppna seminarier med representanter från regeringskansliet, näringslivet och universitet/högskolor som föredragshållare. För våra medlemsföretag arrangeras även slutna rundabordssamtal.

Vår vision är en bostadsmarknad som ger alla möjlighet att förverkliga sina bostadsdrömmar.

Lärarhandledning och seminarier

Bofrämjandet arrangerar årligen två seminarium, ett på hösten och ett på våren.

Bofrämjandet har även en lärarhandledning för årskurs 7-9.

Lärarhandledning

Kunskap om hur man får en bostad

Bofrämjandet lanserade på seminariet våren 2020 en lärarhandledning för elever i årskurs 7–9. Syftet är att lyfta kunskapen kring hur unga kan forma sin framtida bostadskarriär. Målet är att lärarhandledningen ska kunna sjösättas i höst och att skolor direkt ska kunna använda den i sin undervisning.

Utbildningsmaterialet kallas för ”Moving in” och den kommer ge eleverna information om bland annat bostadstyper och vardagsekonomi.

Lärarhandledningen finns på följande länk: Moving in

Fokusområden

Bostadsfrämjandet har fyra fokusområden:

Våra seminarier

För att driva Bofrämjandets kärnfrågor och inspirera aktörer inom bostadssektorn, arrangerar Bofrämjandet årligen två seminarier  i Stockholm med föredragshållare från regeringskansliet, näringslivet och universitet/högskolor.

Visa alla seminarier

Rapporter

Slutrapport – Politiskt ledarskap efterfrågas

Rapport från Evidens åt Bofrämjandet.

 Rapport i PDF

Flyttkedjor och rörlighet på bostadsmarknaden

Rapport från Evidens åt Bofrämjandet.

 Rapport i PDF

Startlån och bosparande

Rapport från Evidens åt Bofrämjandet.  Justerad version av rapport från rapport 2015.

 Rapport i PDF

Hyressättning, köer och samhällsekonomi.
Publicerad i Maj 2019. Författare Jan Jörnmark.

 Rapport i PDF

Ungas bosparande i Sverige – idag och i framtiden. Publicerad i December 2017.
Rapporten speglar bland annat effekterna av en ny sparkultur bland ungdomar i Sverige.
Författare: Maria Pleiborn, WSP (demograf och bostadsanalytiker)

Rapport i PDF

Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad Publicerad i Maj 2017
Rapport från Evidens angående unga vuxnas inträde på bostadsmarknaden.
Rapport i PDF

Bostadspotential och markvärden i kölvattnet av ny infrastruktur Publicerad i September 2016
Rapport från Evidens för Business Arena Real Estate, september 2016.
 Rapport i PDF

Startlån och bosparande – motiv möjliga system och effekter
Rapport från Evidens på uppdrag av Bofrämjandet och Sveriges Byggindustrier november 2015
 Rapport i PDF

Visa alla rapporter

Styrelse

Bofrämjandet styrelse består 2024 av:

  • Nancy Mattsson, JM (Ordförande)
  • Elin Davidsson, OBOS
  • Per Enwall, Gar-Bo
  • Ewelina Holm, Einar Mattsson
  • Henrik Lenander, Fastighetsbyrån
  • Ludmilla Larsson, Brunnberg och Forshed
  • Linda Löfgren, WSP
  • Kristoffer Roxbergh,White
  • Johan Sandgärde, Nordea
  • Henrik Åkerblom, Valueguard

Våra medlemmar

Visa alla medlemmar

Historik

Första gången Bofrämjandet nämndes var i Kurt Månssons bok ”bo mer”. En bokutgiven av JM som en sammanställning av Kurt Månssons artiklar, föredrag och debattinlägg kring temat ”produktutveckling och marknadsföring”. Detta var året 1968 med en hårt reglerad bostadspolitik där alla finansiering bestämdes utifrån den fastlagda bostadsfinansieringsförordningen samt utförande av Svensk Byggnorm. Denna bok beskriver på ett öppet sätt hur man ska nå en behovsprövad produktionsindustri, där lönsamhet och konsumenttillfredsställelse blir vägledande.

I denna bok nämns behovet av ett Bofrämjande som kan göra oss bokunniga och locka till ett ökat boende. Simfrämjandet gjorde oss simkunniga på en generation – vad skulle inte ett Bofrämjande kunna uträtta. Bofrämjandet bildades av företag från olika delar av näringslivet som kan påverka boendet. D v s bank, försäkringsbolag, arkitekter, bostadsbyggare, vitvarutillverkare m fl.

Bofrämjandet blev en oberoende lobbyorganisation med ett mycket begränsat kansli. Den första frågan man drev var en avreglering av den statliga bostadsfinansieringen. Nästa fråga man har drivit främst under 80 talet var ett införande av bospar för unga, där den tyska lösningen var den man försökte dåtidens politiker att anamma. Senare är fortsätter vårt arbete med minst två bostadspolitiska seminarier samt ytterligare aktiviteter som möten med politiker och myndighetspersoner samt att vara med i debatten.

Ett utdrag ur boken ”Bo mer” från 1971

Kontakta oss

Till toppen