Flyttkedjor och rörlighet på bostadsmarknaden

Rapport från Evidens åt Bofrämjandet publicerad i November 2021.

Rapport i PDF

Startlån och bosparande

Rapport från Evidens åt Bofrämjandet.  Justerad version av rapport från rapport 2015.

Rapport i PDF

Hyressättning, köer och samhällsekonomi.
Publicerad i Maj 2019. Författare Jan Jörnmark

Rapport i PDF

Unga vuxnas strategier på bostadsmarknaden. Publicerad i December 2017.
Rapporten speglar bland annat effekterna av en ny sparkultur bland ungdomar i Sverige.
Författare: Maria Pleiborn, WSP (demograf och bostadsanalytiker)

Rapport i PDF

Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad
Rapport från Evidens angående unga vuxnas inträde på bostadsmarknaden.
Rapport i PDF

Bostadspotential och markvärden i kölvattnet av ny infrastruktur
Rapport från Evidens för Business Arena Real Estate, september 2016.
Rapport i PDF

Startlån och bosparande – motiv möjliga system och effekter
Rapport från Evidens på uppdrag av Bofrämjandet och Sveriges Byggindustrier november 2015
 Rapport i PDF

Bosparande – startlån
Novus undersökning om allmänhetens inställning till bosparande och startlån.
Bofrämjandet och Sveriges Byggindustrier oktober 2015.
 Rapport i PDF

Fra leie til eie
”Från att hyra till att äga” – riktlinjer för en ny bostadspolitik i en efterfrågestyrd marknad.
Veidekke juni 2015.
 Rapport i PDF

Sverige behöver ett bättre bosparande
En rapport från TMF, HSB, Riksbyggen och Villaägarna 2014.
Peder Palmstierna, vostra konsulter
 Rapport i PDF

Bostadsägarlandet – Den norska modellen
En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans.
Veidekke, juni 2014
 Rapport i PDF

Debattartikel i Svd 21 oktober 2014
Hög tid att införa ett statligt bosparande för unga!
SvD okt 2014

Alternativ till dagens reavinstbeskattning.
Publicerad i november 2013
Författare: Mats Wilhelmsson (Professor i tillämpad finansiell ekonomi på KTH)

Effekter av stimulanser till bosparande för unga.
Publicerad i september 2012
Författare: Sirje Pädam (nationalekonom)

Boligsparing for Ungdom, en vurdering av effekter på sparing og finasiell stabilitet.
Publicerad i maj 2012.
Författare: Leo A Grunfeld (docent i nationalekonomi) och Heidi Ulstein(nationalekonom).

För att stimulera intresset för bostadsfrågor och driva Bofrämjandets prioriterade frågor, publiceras kontinuerligt rapporter med författare som har stor kunskap om bostadsfrågor och samhällsutveckling. Rapporterna skall vara väl underbyggda med stöd av källforskning och dokumentation för att fungera som inspiration och kunskapskällor.