Nato, klimat och ny takt i samhällsbyggandet

Vår industri ställer om, för att klara klimatutmaningen, samtidigt expanderar försvarsindustrin med vårt inträde i Nato. Detta kräver ny infrastruktur, elkraft, personal och nya bostäder. Vi har samlat en rad intressanta personer till vårt seminarium som alla är engagerade i de stora samhällsutmaningar Sverige står inför.

Med dagens finansieringssvårigheter och långa ledtider i samhällsbygget – hur når vi snabbt dit vi vill?

Länk till seminarium (börjar 14.30)

Datum: Tisdagen den 11 juni

Plats: Citykonferensen med möjlighet att närvara digitalt

14.00 Kaffe och mingel

14.30 Seminariet startar

Medlemskap i NATO ställer nya krav i samhällsbyggandet

  • Överste Ing2, Eksjö Per Åkerlund Eksjö om den samhällsutveckling och byggande som krävs för att möte det förändrade försvars- och säkerhetsläget

Energiomställningens industri förändrar investeringskartan

  • Peter Gerlach, LO-ekonom om hur de nya industrierna förändrar behovet av investeringar i kvalitativ infrastruktur och samhällsservice

Vi kämpar med att hålla takten

  • Helena Markgren, VD Skebo- Skellefteåbostäder AB

Modulbostäder – en snabb lösning eller resursslöseri?

  • Hugo Lindberg, arkitekt

Regeringens planer för ett fungerande bostads- och infrastrukturbyggande

  • Johan Davidson, bostadsministerns statssekreterare om de förändringar som behöver komma på plats för bättre tillväxt och säkerhet i Sverige

Grunden för framtida möjligheter läggs idag – vad behöver göras?

  • Sirje Pädam, samhällsekonomisk expert KTH inleder
  • Johan Davidson, bostadsministerns stadssekreterare
  • Nancy Mattsson, ordförande Byggitid och Bofrämjandet

16.00 avslut och mingel

Moderator: Ola Månsson, VD Installatörsföretagen