Bofrämjandets vårseminarium 2018

Hur påverkar bankerna bostadssituationen?

Dags att acceptera faktum, nu har vi både skuldkvottak och amorteringskrav samt ett par generationer som behöver komma in på bostadsmarknaden. Hur går vi vidare och kan kanske bankerna vara med och påverka situationen?

Under Bofrämjandets seminarium skall vi se på hur effekten av skuldkvotstak och amorteringskrav fallit ut men också se på vad bankerna kan göra för den enskilde individen.

Program

Henrik Braconier, FI  –  ”En bättre bostadsmarknad för unga?”

  • Ungas bostadsbehov
  • Trängs unga ut från bostadsmarknaden – och i så fall varför?
  • Riskerna med lånefinansiering av bostadsköp
  • En bättre bostadsfinansiering?

Ingela Gabrielsson, Nordea  –  ”Konsekvenserna för hushållet och förslag på alternativt bosparande”

  • Lägger grunden till fakta om priser, amorteringar och räntor
  • Vägen mot den första bostaden bör påbörjas genom kunskap om bostadsekonomi redan i skolan.
  • Bosparande hur kan det lösas?

Hans Lindberg, Bankföreningen – ”Den framtida bankmarknaden”

  • Vilka möjligheter har bankerna att stötta de som vill in på bostadsmarknaden?
  • Det kommer nya aktörer på finansmarknaden, kan de i positiv bemärkelse påverka bostadsmarknaden?

Ted Lindqvist och Maria Pleiborn, Evidens resp WSP –  ”Summerar och ger sina förslag på åtgärder för framgångsrik bostadsmarknad”.

Ola Månsson var moderator för seminariet

Sofia Ljungdahl, ordförande Bofrämjandet

Presentationer från seminariet:

Finansinspektionen – En bättre bostadsmarknad för unga

Bofrämjandet – Hans Lindberg, VD Bankföreningen

Nordea – Bofrämjandet Ingela G