Bofrämjandets vårseminarium den 16 maj 2017

Hur skall unga komma in på bostadsmarkanden?

Bofrämjandets vårseminarium ägde rum tisdagen den 16 maj i Garnisonen i Stockholm. Seminariet belyste de ungas problem att komma in på bostadsmarknaden.

Susann Bard tf GD på Boverket inledde med att informera om regeringens utredning om finansieringsförutsättningar för bostadsbyggandet. Hon efterlyste samtidigt förslag till utredningens arbete. Därefter presenterade Ted Lindqvist på Evidens en rapport beställd av Bofrämjandet om unga vuxnas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden, ”Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad”. Seminariet avslutades med två diskussionspass.

  • I den första diskussionen deltog:
  • Mats Persson (Riksdagsledamot/Ekonomisk-politisk talesperson L)
  • Alf Karlsson (Statssekreterare Näringsdepartementet Mp)
  • Hans Lindberg (VD, Bankföreningen)

I den andra diskussionen deltog:

  • Britta Blaxhult (Einar Mattsson)
  • Bengt Fardelius (BoKlok)
  • Björn Wellhagen (Sveriges Byggindustrier)

Presentationerna återfinns nedan:
Susann Bards presentation
Ted Lindqvists presentation (länk till rapporten hittas under Rapporter)

lputate tortor.