Fungerande bostadsmarknad för nästa generation – ett samhällsproblem att lösa

Oavsett om det beror på att det råder brist på hyresbostäder eller att dagens bostadsrätter helt enkelt är för dyra kan vi konstatera att det blir allt svårare att flytta hemifrån. Unga vuxna och nyanlända är redan mitt i vår katastrofala bostadssituation, utan större chans att påverka sin situation, Detta är något som hämmar hela samhället så vad gör vi?

Bofrämjandet välkomnar dig till ett seminarium där vi ser vad som kan och måste göras för att nästa generation, dagens barn och ungdomar skall få en bättre möjlighet.

 

Stimulera de ungas sparande;

En väg är att utbilda dem i vilka möjligheter de har att påverka sin situation med andra ord talar vi om något som bör vara ett prioriterat ämne redan i grundskola/högstadiet.
Bofrämjandet tror att det är viktigt att redan i tidiga tonåren få en helhetsbild om hur processen att flytta hemifrån går till/är möjlig och har därför tagit fram en ny Lärarhandledning ”Moving in” som vi presentera och diskuterar utifrån.

Hur kan skolan påverka ungdomars möjligheter att komma in på bostadsmarknaden?

  • Ingela Gabrielsson, Nordea privatekonom
  • Emma Hult MP, ordförande för civilutskottet
  • Larry Söder KD, vice ordförande civilutskottet och bostadspolitisk talesperson
    .

Hur löser vi frågan om bospar och lån till unga?

Sveriges Byggindustrier och Bofrämjandet gjorde 2015 rapporten; ”Startlån och bosparande – motiv, möjliga system och effekter” och fyra år senare har förutsättningarna för våra unga bara förvärrats, vi presenterar nu 2.0.

Det går inte att skjuta problemet framför oss längre, vi diskuterar två olika lösningar;

  • Ted Lindqvist, VD Evidens
  • Sofie Kjellin, VD HSB Finansstöd

 

Hur underlättar andra länder de ungas bostadssituation?

  • Linda Lövgren, bostadsanalytiker WSP

När kunskapsglappet blir för stort för bostadsköparen?

  • Claudia Wörmann, boendeeknom SBAB,

Vad är konsekvensen om inget görs

  • Anna Broman, bostadsexpert Sveriges Byggindustrier

Hur är läget i våra olika kommuner, kan våra unga räkna med en egen bostad?

Kommunstyrelsens ordföranden från kommuner utanför Stockholm reflekterar över vilka åtgärder som krävs för att unga ska komma in på bostadsmarknaden.”

Seminariet är kostnadsfritt och vi behöver anmälan senast måndagen den 25 november.

Varmt välkomna
Sofia Ljungdahl
Ordförande för Bofrämjandet