Loading...
Hem 2018-04-03T20:40:54+00:00

Nästa seminarium

Vårseminarium 2018 – Hur påverkar bankerna bostadssituationen?

Bofrämjandets vårseminarium 2018 Hur påverkar bankerna bostadssituationen? Till anmälan Dags att acceptera faktum, nu har vi både skuldkvottak och amorteringskrav samt ett par generationer som behöver komma in på bostadsmarknaden. Hur går vi

Verksamhetsidé

Bofrämjandet är en politiskt obunden organisation som verkar för en fungerande bostadsmarknad i Sverige.
Bofrämjandet är en intressegrupp med cirka 30 av bostadsbranschens större aktörer som medlemmar. Genom studier, debatt och konkreta förslag vill Bofrämjandet stimulera intresset för boendefrågor och bidra till ökat bostadsbyggande i Sverige.
Bofrämjandet arrangerar varje år två större seminarier på Kungliga Tekniska Högskolan med representanter från regeringskansliet, näringslivet och universitet/högskolor som föredragshållare.

Vår vision är en bostadsmarknad som ger alla möjlighet att förverkliga sina bostadsdrömmar.

Fokusområden

Bostadsfrämjandet har fyra fokusområden:

Våra seminarier

För att driva Bofrämjandets kärnfrågor och inspirera aktörer inom bostadssektorn, arrangerar Bofrämjandet årligen två seminarier  i Stockholm med föredragshållare från regeringskansliet, näringslivet och universitet/högskolor.

Bofrämjandets höstseminarium 2017 – Finansiell- eller social stabilitet – hur stor får bostadsklyftan bli?

Bofrämjandets höstseminarium den 16 maj 2017 Hur stor får bostadsklyftan bli? På Bofrämjandets stora höstseminarium lanserar en ny färsk rapport hur reglerna slagit mot ungas etablering på bostadsmarknaden. Maria Pleiborn, WSP, presenterar rapporten som

Bofrämjandets vårseminarium 2017 – Hur skall unga komma in på bostadsmarkanden?

Bofrämjandets vårseminarium den 16 maj 2017 Hur skall unga komma in på bostadsmarkanden? Bofrämjandets vårseminarium ägde rum tisdagen den 16 maj i Garnisonen i Stockholm. Seminariet belyste de ungas problem att komma in på bostadsmarknaden. Susann Bard tf GD

Visa alla seminarier

Rapporter

Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad
Rapport från Evidens angående unga vuxnas inträde på bostadsmarknaden.
Rapport i PDF

Bostadspotential och markvärden i kölvattnet av ny infrastruktur
Rapport från Evidens för Business Arena Real Estate, september 2016.
 Rapport i PDF

Startlån och bosparande – motiv möjliga system och effekter
Rapport från Evidens på uppdrag av Bofrämjandet och Sveriges Byggindustrier november 2015
 Rapport i PDF

Visa alla rapporter

Våra medlemmar

Bläddra bland våra medlemmar

Visa alla medlemmar

Historik

Historiken…

Ett utdrag ur boken ”Bo mer” från 1971

Kontakta oss