Finlands framgångssaga på hyresmarknaden – Vad tar vi till oss?

Presentationer:

Presentation från seminariet

Rapport Finlands hyresmarknad

Länk till inspelat seminarie

På uppdrag av Bofrämjandet presenterade Ted Lindqvist på Evidens en ny rapport som beskriver det finska ”systemskiftet” under 1990-talet när delar av hyresmarknaden i Finland avreglerades.

  • Hur fungerade bostadsmarknaden tidigare?
  • Hur funderar det efter avregleringen?
  • Hur genomfördes förändringarna?

Vad kan vi implementera på den svenska marknaden?

Diskussion och reflektioner med företrädare från branschen

  • Anders Holmestig, VD Fastighetsägarna
  • Fredrik Kopch, chefsekonom Timbro
  • Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef Sveriges Allmännytta
  • Haymanot Wachtmeister, Bolagsjurist Heba fastigheter, f d utredningssekreterare friare hyressättning

Vilka andra åtgärder bidrar till fler bostäder och ökad efterfrågan?

Resonemang med experter

  • Anna Broman, Bostadspolitisk expert Byggföretagen
  • Nancy Mattsson, chef projektutveckling förvärv JM
  • Eva Nordström, VD HSB Stockholm, f d utredare startlån

Välkomna önskar mötesvärd Nancy Mattsson och moderator Ola Månsson