Bofrämjandets vårseminarium

Bofrämjandets vårseminarium ägde rum den 9 maj. Salen var fullsatt av bygg- och bostadsintresserade personer som fick lyssna till olika perspektiv på januariöverenskommelsen samt ta del av en ny lärarhandledning för högstadiet om hur unga ska få sin första bostad och göra bostadskarriär.

Sex perspektiv på januariöverenskommelsen

Med januariöverenskommelsen och dess 73 punkter, som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna har enats om, finns viktiga punkter som handlar om bostäder. Vårens seminarium ville belysa vad de föreslagna nya förutsättningarna för hyresrätten kan innebära. Inbjudna var sex talare som gav sex olika perspektiv på januariöverenskommelsen.

Elin Olsson, statssekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund

Elin Olsson började med att konstatera att januariöverenskommelsen handlar om ett givande och tagande mellan de fyra partierna. Hon ansvarar för boende och byggande samt stadsmiljö och stadsutveckling hos bostadsministern. En viktig fråga är att möjliggöra en bibehållen takt i bostadsbyggandet även om många tecken pekar på en avmattad bostadsproduktion, inte minst i Stockholmregionen och speciellt för grupper som är nya på bostadsmarknaden.

Av januariöverenskommelsens 73 punkter uppehöll sig Elin Olsson speciellt vid den fjärde punkten ”En omfattande skattereform genomförs”. En del i den punkten handlar om att minska hushållens skuldsättning och bidra till att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt. Utan att gå närmare, sa Elin Olsson försiktigt optimistiskt:

– Det finns ett fönster under denna mandatperiod att lösa detta område.

Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia och författare

Jan Jörnmark är en person som ofta hörs i samhälls- och bostadsdebatten. På seminariet talade han utifrån en framtagen rapport för Bofrämjandet. Han menar att subventioner och regleringar som syftade till att ge en likvärdig hyresnivå i hela beståndet, istället drev fram olikheterna på bostadsmarknaden.

1942 infördes hyresregleringen som var tänkt som en lösning på ett tillfälligt problem – fallande bostadsproduktion under andra världskriget. I det äldre beståndet med de frysta hyrorna minskade rörligheten och det uppstod en hyressplittring då det blev mycket dyrare att bo i nyproducerade lägenheter.

– Problemet blev att trots bostadsbrist och bostadsköer var det svårt att hyra ut det nybyggda beståndet och därmed minskade även investeringsviljan för att bygga nya bostäder.

Oskar Öholm, vd för Fastighetsägarna Stockholm

– Det fördummade debattklimatet är på väg bort och vi diskuterar nu sakfrågor, sa Oskar Öholm angående januariöverenskommelsen.

Oskar Öholm lyfte fram punkt 44 i januariöverenskommelsen om att reformera hyresmodellen och för honom kan en fri hyressättning göra hyresmarknaden större. Flera internationella bedömare har påpekat att Sverige behöver förändra hyresmarknaden och Oskar Öholm sa att han känner sig optimistisk om att få igenom fri hyressättning vid nybyggnation. Fri hyressättning behöver inte heller innebära högre hyror, utan snarare handlar det om att fastighetsägaren får möjlighet att vara långsiktig och utveckla sin produkt för sina hyresgäster.

Marie Linder, ordförande för Hyresgästföreningen

Marie Linder sa att det finns en stor oro hos Hyresgästföreningens medlemmar om vad januariöverenskommelsens punkt om att reformera hyresmodellen kommer att innebära. Marknadshyror i nyproduktionen leder enligt henne inte till fler bostäder och den hyreslagstiftning som finns idag behövs för att skydda den svagare parten, hyresgästen. Marie Linder lyfte även frågan om hur man ska ha råd att bo idag där unga och nya svenskar men även de med fast jobb som separerar inte har möjlighet att få tag på en på bostad.

– Vi är tillbaka på 1950-talet där det är okej och helt nödvändigt att bo inneboende eller i andrahand.

Marie Linder tog upp de globala målen för hållbar utveckling där ett av de sjutton målet handlar om att ”senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder”. Hon avslutade med att säga att risken är att människor tappar framtidstron om de inte har möjlighet att skaffa en egen bostad.

Susanna Höglund, chefsekonom på Sveriges Allmännytta (tidigare SABO)

Susanna Höglund instämde med övriga talare att det är bra att bostadsfrågorna ligget högt på agendan och finns med i januariöverenskommelsen. Samtidigt som hon tycker att vi har ett bra system i grunden med stora friheter om vi använder dem rätt.

– Vår bedömning är att fri hyressättning i nyproduktion ger marginell effekt. I praktiken har vi marknadshyror i stor del av Sverige för hyresnivåerna ligger där betalningsviljan finns; det är bara på få ställen i landet där betalningsviljan är högre.

Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson för Centerpartiet

Ola Johansson var noga med att påpeka att januariöverenskommelsen handlar om fri hyressättning i nyproduktion, inte marknadshyror, och att alla fyra partier är angelägna om att alla punkter ska genomföras. Han framhöll att det övergripande syftet med de bostadspolitiska punkterna är att människor ska kunna flytta dit jobben finns och att företag ska kunna anställa den kompetens de behöver.

– Det är viktigt att alla partierna ärar överenskommelsen, men jag utfärdar inga löften om att reformerna kommer att ge fler bostäder för flera faktorer påverkar som till exempel konjunkturläget.

Kunskap om hur man får en bostad

Bofrämjandet lanserade på seminariet en lärarhandledning för elever i årskurs 7–9. Syftet är att lyfta kunskapen kring hur unga kan forma sin framtida bostadskarriär. Målet är att lärarhandledningen ska kunna sjösättas i höst och att skolor direkt ska kunna använda den i sin undervisning.

Utbildningsmaterialet kallas för ”Moving in” och den kommer ge eleverna information om bland annat bostadstyper och vardagsekonomi.