Lärarhandledning

Kunskap om hur man får en bostad

Bofrämjandet lanserade på seminariet en lärarhandledning för elever i årskurs 7–9. Syftet är att lyfta kunskapen kring hur unga kan forma sin framtida bostadskarriär. Målet är att lärarhandledningen ska kunna sjösättas i höst och att skolor direkt ska kunna använda den i sin undervisning.

Utbildningsmaterialet kallas för ”Moving in” och den kommer ge eleverna information om bland annat bostadstyper och vardagsekonomi.

Lärarhandledningen finns på följande länk: Moving in