Nya sätt att förverkliga bostadsdrömmen

Seminarium den 13 Juni

En dysfunktionell bostadsmarknad går nu mot en storm av utmaningar som leder till kraftigt minskat byggande, rejält ökade bostadskostnader för hushållen och ökade socio-ekonomiska klyftor. Läget är tufft vilket kräver andra lösningar än tidigare.

Bofrämjandet har i över 50 år verkat för en fungerande bostadsmarknad och att fler ska kunna få en egen bostad. Nu när läget är värre än på många år bjuder Bofrämjandet in till detta seminarium där vi presenterar förslag till nya möjligheter att förverkliga bostadsdrömmen och en diskussion med en kunnig panel.

Länk till inspelat seminarie

Presentationer från seminariet:

Daniel Waldenströms presentation Bofrämjandet

Preso_Nya möjligheter för en fungerande efterfrågan på nyproduktion 13 juni 2023

PM Om nya möjligheter för en fungerande efterfrågan på nyproduktion

Bostadsköparens dilemma – levnadsomkostnaderna ökar, men bostadsbehoven kvarstår
Claudia Wörmann, Boendeekonom

Det ägda boendet – en långsiktigt bra investering
Daniel Waldenström, Professor nationalekonomi Institutet för näringslivsforskning

Nya möjligheter för en fungerande bostadsmarknad
– Motiverar höga räntor nya finansieringslösningar?
– Hur sänker man trösklarna för köp av bostad?
– Kan andra former av ägande hjälpa konsumenten?
Linda Lövgren, Senior bostadsanalytiker WSP

Hur kan bostadsdrömmen förverkligas? 
Kan Bofrämjandets tre förslag vara en lösning?

Anna Broman, bostadspolitisk expert Byggföretagen
Anna Granath Hansson, seniorforskare Nordregio
Stefan Ränk, Koncernchef Einar Mattsson

Lennart Weiss, Kommersiell direktör Veidekke

Nancy Mattsson summerar dagen

Dagens moderator var Ola Månsson, VD Installatörföretagen