Att inte göra något alls förvärrar bostadskrisen så vad kan vi göra?

Seminarium den 30 november

Länk till inspelat seminarie

Vi har en bostadsmarknad i förändring. Staten har genomfört ett stort antal utredningar och infört flertalet olika regleringar på bostadspolitikens område det senaste decenniet. Men nästan inget som genomförts har förbättrat bostadsmarknaden.

De som stått utanför står alltmer utanför och gruppen blir allt större. Bofrämjandet har en vision om en bostadsmarknad som ger alla möjlighet att förverkliga sina bostadsdrömmar.

I våras lanserade Bofrämjandet ett bostadsmanifest och vi har under flera år presenterat rapporter och förslag för att få en mer fungerande bostadsmarknad.

Bostadsfrågan måste få mer uppmärksamhet från politiken, ett ökat politiskt samarbete och det krävs handlingskraft – Bofrämjandet ser möjligheter till förändring och bjuder in till ett seminarium med fokus på vad som behöver göras för att få en mer fungerande bostadsmarknad.

14.00 Samling med kaffe på Citykonferensen / Ingenjörshuset (Malmskillnadsgatan 46)

Agenda

14.30 Välkomna – Nancy Mattsson, ordförande för Bofrämjandet, inleder med att berätta om en bostadsmarknad i förändring, kopplar till Bofrämjandets bostadsmanifest.

Robert Boije, chefekonom SBAB, ger en kort historisk tillbakablick på 90-talskrisen, hur kom man ur den krisen och finns likheter med dagens ekonomiska läge samt ger bild av bostadsekonomiska situationen idag.

Vad är problemen med bostadsmarknaden idag och vad är lösningarna?

– Ett samtal med talare och gäster

Ett antal inbjudna talare ger sina perspektiv på situationen för dem som står utanför bostadsmarknaden, situationen i Västra Götaland, Norrland samt Stockholm vad finns för olikheter och likheter och hur påverkar bostadssituationen arbetsmarknaden. Sedan ges en internationell utblick vad gör våra grannländer annorlunda och kan Sverige inspireras.

Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef och vice VD på Stockholms Handelskammare

Anders Wagner, Public Affairs i Stockholm för Västsvenska Handelskammaren

Pernilla Parding, Verksamhetsområdeschef, Stadsmissionen

David Johnsson, VD TMF – Trä- och möbelföretagen

Karolina Skog, strategisk rådgivare och fd miljöminister

Niklas Nordström, Senior Advisor Public Affairs och fd kommunalråd Luleå

Bostadsministern eller dess statssekreterare avslutar förhoppningsvis med en kommentar.

Dagens moderatorer: Caroline Szyber, rådgivare i bostads- och byggfrågor.

16.00 Mötet avslutas med följt av mingel med tilltugg, där vi kan utbyta tankar kring dagens seminarie och situation

Vi hoppas att de allra flesta kan närvara på Citykonferensen / Ingenjörshuset Malmskillnadsgatan 46, den 30 november. Välkomna!

För dig som inte är i Stockholm har du möjlighet att följa seminariet via länk som sänds ut före mötet. Du anger detta i anmälan.