Större lägenheter ger större rörlighet

En ny rapport konstaterar att större lägenheter ger större rörlighet, och därmed möjlighet för fler unga med sämre ekonomiska förutsättningar, att komma in på bostadsmarknaden.

Länk till seminariet: https://zoom.us/j/92236562979

Vilka hushåll gynnas egentligen av nyproduktion av bostäder?

Nyproducerade bostäder är generellt sett dyrare än bostäder i det äldre beståndet. Detta har lett till en debatt om att det bara är välbeställda hushåll som kan efterfråga nya bostäder. Men en ny rapport från Bofrämjandet visar att de flyttkedjor som skapas till följd av nyproduktion innebär positiva rörlighetseffekter som i sin tur möjliggör för breda hushållsgrupper att flytta till en passande bostad. Rapporten reder ut om det är mest gynnsamt för rörligheten på bostadsmarknaden att bygga stora eller små lägenheter? Centralt eller perifert? Och vilken typ av nyproduktion möjliggör för flest debutanter att ta sig in på marknaden.

Rapporten visar överraskande tydligt att flyttkedjorna gör att det är dags att tänka om och satsa på att bygga större lägenheter och att ta hänsyn till att flyttkedjorna inte bryts vid kommungränsen, bostäder för de debuterande hushållen är inte en kommunal fråga, det är mycket större än så!

14.00 Kaffe och samling

14.30 Välkomna – Nancy Mattsson ordförande för Bofrämjandet

Agenda

Dagens moderator: Caroline Szyber.

  • Presentation av Bofrämjandets rapport – Ted Lindqvist, Evidens
  • Regerings- och oppositions företrädare reflekterar kring rörlighet – Johan Löfstrand (S) och Carl-Oskar Bohlin (M)
  • Representanter för de som ska in på bostadsmarknaden –  Dina Oetterlig – Jagvillhabostad.nu
  • Stadsbyggnads/samhällsbyggnadsdirektörer ser på vilket sätt de kan ta med detta i kommande stadsplanering – Anette Scheibe Lorentzi – Stockholm,                 Marcus Horning – Malmö och Heléne Hill, Huddinge
  • Möjligheter utifrån rapporten och dagens reflektioner –  Carola Lavén, Besqab – Det ägda boendet och  Stefan Ränk, Einar Mattsson – Det hyrda boendet
  • Nancy Mattsson och Ted Lindqvist rundar av.

16.00 Mötet avslutas med följt av mingel med tilltugg, där vi kan utbyta tankar kring rapporten.

Vi hoppas att de allra flesta kan närvara på IVA Konferenscenter – Grev Turegatan 16, Stockholm.

För dig som inte är i Stockholm har du möjlighet att följa seminariet via länk som sänds ut före mötet. Du anger detta i anmälan.