Hem åt alla

Bofrämjandet bjöd in till ett högaktuellt webbinarium.

Seminariet ägde rum Torsdag 26 November 2020.

Se hela seminariet här:

Redan före Corona var utanförskapet på den svenska bostadsmarknaden en stor fråga. De som står utanför bostadsmarknaden, hamnar också allt längre bort. Något som kan förstärkas när arbetslösheten nu är uppe på rekordnivåer och väntas öka än mer. I väntan på en bred och långsiktig bostadspolitik kämpar dock kommunerna på med bostadsförsörjningen på olika sätt runt om i landet. Det talas mycket om behovet att bygga nytt, men nybyggda bostäder står idag enbart för 1-2 procent av beståndet. En stor utmaning, men också möjlighet, är därför att ta tillvara på och använda befintligt bestånd och renovera så att människor har råd att bo kvar.

Hur ordnar vi då bostäder för alla plånböcker? Vad är de politiska inriktningarna? Regeringen har exempelvis tillsatt en utredning med bostadssocialt fokus. Andra frågor som utreds är synen på hyressättningssystemet och bostadskö. Från politiken kommer även förslag på en svensk version av så kallad social housing och det talas om vikten av att bygga bostäder där alla har råd att bo. Men vad säger experterna om de förslag som kommer?

Medverkande

Karolina Skog, regeringens utredare för pågående utredning Social bostadspolitik

Tor Borg, Boverket, nya beräkningar av bostadsbristen rapport över trångboddhet och ekonomiskt svaga på bostadsmarknaden.

Marika Markovits, domprost Stockholm tidigare direktor Stockholms Stadsmission, en verklighetsskildring av de utsattas vardag

Robert Hannah, bostadspolitisk talesperson L ger Liberalernas inspel om utsatta bostadsområden

Josefin Malmqvist, bostadspolitisk talesperson M ger Moderaternas inspel för en mer inkluderande bostadsmarknad

Vi avslutar med ett spännande samtal som förstärks med:

Hans Lind, professor emeritus Fastighetsekonomi
Michael Skytt, fd VD Nordea Hypotek, expert bostadsfinansieringsfrågor
Stefan Ränk, VD Einar Mattsson

Moderator: Ola Månsson

Välkomna!
Bofrämjandet