Höstseminarium 2018 – Att bygga billigt är dyrt

Bofrämjandets höstseminarium 2018

Att bygga billigt är dyrt

Till anmälan

Bofrämjandet inbjuder till ett spännande seminarium under ledning av Kajsa Crona

Turbulensen på finansmarknaden i början av 2000-talet har lett till skärpt lagstiftning och utlåningspraxis hos bankerna. De senaste åren har vi byggt bostadsrätter och hyresrätter för en kapitalstark medelklass. Kärnfamiljen är oftast utgångspunkt för utformning av större lägenheter. Tillsammans innebär det att de lägenheter som byggs i Sverige idag är likformiga och samtidigt finns en bostadsbrist för många människor utan kapital!

Hur ser framtiden ut? Det enda vi vet med säkerhet är att vi kommer möta mycket extremväder. Skyfall, torka, stora snömängder, höga vindstyrkor och värmerekord kommer bli en del av vardagen!

Överallt pratar man om att bygga billigt. Men att bygga billigt är dyrt. Ett bostadshus som står i flera hundra år med små underhållskostnader är billigt.

För att utveckla vår bostadsmarknad behöver vi se över praxis för banker och revisionsbyråer så att vi kan möta bostadsbehovet med många typer av upplåtelseformer.

Vi behöver även se över hur vi möter olika familjers behov i de bostäder som marknaden erbjuder. På så sätt kan vi få hållbara bostäder ur alla aspekter.

Så boka in de 29 november kl 15.00 redan nu, utförligt program kommer inom kort.

Kajsa Crona är professor i boendets arkitektur. Kajsa ingår också i Initiativet för ett centrum kring boendets arkitektur på Chalmers Arkitektur, vars syfte är att bygga en nationell plattform för kunskapsförmedling, diskussion, utvecklingsarbete och forskning kring boende och bostad.

2018-10-01T16:49:31+00:00