Bofrämjandets vårseminarium onsdagen 27 april 2016

Bofrämjandets vårseminarium ägde rum onsdagen den 27 april på KTH.
Seminariet handlade om infrastrukturens viktiga roll för ett ökat bostadsbyggande och om vi kan klara efterfrågan genom att både bygga billigt, hållbart och med god arkitektur. Talare var
Anna Johansson (infrastrukturminister)
Jonas Eliasson (professor och trafikdirektör i Stockholm)
Christer Larsson (Stadsbyggnadsdirektör Malmö)
Hans Lind (professor i Fastighetsekonomi)
Andreas Wallström (Chief Analys, Nordea Markets)
Ted Lindqvist (Evidens) redovisade en

rapport utförd på uppdrag av Bofrämjandet kring frågan om det går att stimulera längre pendlingsavstånd – för att utnyttja bostadsbeståndet bättre – med ökade avdragsmöjligheter för resor.
Seminariet avslutades med en diskussion där även Nancy Mattsson (JM), Stefan Ränk (Einar Mattsson) och Lennart Weiss (Veidekke) deltog.

Presentationerna återfinns nedan:
Hans Linds presentation
Andreas Wallströms presentation
Christer Larssons presentation, del 1
Christer Larssons presentation, del 2
Jonas Eliassons presentation
Ted Lindqvists presentation (en rapport kommer att läggas ut under rapporter inom kort)