Vårseminarium den 20 maj

Bofrämjandets vårseminarium ägde rum på KTH den 20 maj. Det var ett välbesökt seminarium med över 150 deltagare.

Bostadsminister Mehmet Kaplan inledde med att tala om behovet av billiga hyresrätter för unga och regeringens kommande investeringsstöd till små hyresrätter. Bostadsministern belyste vidare vikten av att bygga klimatsmart och socialt hållbart.

Övriga föredragshållare var; Torleif Falk, ”byggeneral” i Stockholm, Hans Lind, professor på KTH, Maria

Rankka, VD i Stockholms Handelskammare,

Rikard Berg von Linde, partner Evidens, Ilija Batljan, vVD Rikshem, och Lennart Weiss, kommersiell direktör Veidekke som också agerade utfrågare. Vid den avslutande diskussionen inledde Caroline Szyber, ordförande i Civilutskottet (KD), med att kommentera tidigare anföranden.