Höstseminarium den 26 november

Höstseminariet,

som samlat ca 125 deltagare, handlade om kopplingen mellan infrastruktur och bostäder och om behovet av ett

skattegynnat bosparande och startlån.

Infrastrukturminister Anna Johansson tvingades tyvärr lämna återbud av personliga skäl, men vi hade glädjen att med kort varsel få med Infrastrukturkommissionens ordförande Björn Hasselgren som berättade om kommissionens nyss framlagda rapport.

Därefter visade Fredrik Bergström, WSP, på den viktiga kopplingen mellan infrastruktur och bostäder, samt redogjorde för läget i Sverigeförhandlingen.

Teknikhistoriker Anders Gullberg,

KTH, belyste på ett spännande

sätt hur bostäder och transporter genom åren varit ett oupplösligt Stockholmsdrama.

Efter pausen presenterade Mats Elzén, Novus en enkät om svenskarnas inställning till bosparande och startlån. Ted Lidqvist, Evidens avslutade föredragningarna med att presentera en rapport kring startlån och bosparande – motiv,

möjliga system och effekter.

Till sist avslutades seminariet med en diskussion kring bosparande och

startlån. I diskussionen deltog Caroline Szyber (kd), ordförande i civilutskottet, Ola Månsson, Sveriges Byggindustrier, Michael Skytt, Nordea

och Lennart Weiss, Veidekke.

Föredragningarna hittar

du nedan och enkäten och rapporten, som finansierats av Bofrämjandet och Sveriges Byggindustrier, ligger under ”Rapporter”.

Björn Hasselgrens föredrag.
Fredrik Bergströms föredrag.
Anders Gullbergs

föredrag.

På bilden ses Karin Ahlzén, Akademiska Hus, som innan seminariet visade det nya A-huset.