Bofrämjandets höstseminarium måndagen den 5 december 2016

Bofrämjandets höstseminarium ägde rum måndagen den 5 december i Garnisonen i Stockholm. Seminariet belyste dagens bostadsmarknad ur flera aspekter och talare var:

Peter Eriksson (bostadsminister)
Bengt Hansson (analytiker, Boverket)
Anette Frumerie (VD, Besqab)
Andreas Wallström (chefsanalytiker, Nordea)

Moderator var Nancy Mattsson (chef Projektutveckling, JM Bostad Stockholm)

Seminariet avslutades med en diskussion mellan Bengt Hansson, Anette Frumerie, Björn Wellhagen (näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier) och Mats Bergström (Chief Risk Officer, Nordea Hypotek)

Presentationerna återfinns nedan:
Peter Erikssons presentation
Bengt Hanssons presentation
Anette Frumeries presentation
Andreas Wallströms presentation