Inlägg av system

Höstseminarium den 26 november

Höstseminariet, this website som samlat ca 125 deltagare, handlade om kopplingen mellan infrastruktur och bostäder och om behovet av ett http://www.viagragenericoes24.com/efectos-secundarios-de-viagra-en-jovenes skattegynnat bosparande och startlån. Infrastrukturminister Anna Johansson tvingades tyvärr lämna återbud av personliga skäl, men vi hade glädjen att med kort varsel få med Infrastrukturkommissionens ordförande Björn Hasselgren som berättade om kommissionens nyss framlagda […]

Vårseminarium den 20 maj

Bofrämjandets vårseminarium ägde rum på KTH den 20 maj. Det var ett välbesökt seminarium med över 150 deltagare. Bostadsminister Mehmet Kaplan inledde med att tala om behovet av billiga hyresrätter för unga och regeringens kommande investeringsstöd till små hyresrätter. Bostadsministern belyste vidare vikten av att bygga klimatsmart och socialt hållbart. Övriga föredragshållare var; Torleif Falk, […]