Inlägg av anna

Bofrämjandets vårseminarium den 16 maj 2017

Bofrämjandets vårseminarium ägde rum tisdagen den 16 maj i Garnisonen i Stockholm. Seminariet belyste de ungas problem att komma in på bostadsmarknaden. Susann Bard tf GD på Boverket inledde med att informera om regeringens utredning om finansieringsförutsättningar för bostadsbyggandet. Hon efterlyste samtidigt förslag till utredningens arbete. Därefter presenterade Ted Lindqvist på Evidens en rapport beställd av Bofrämjandet om unga vuxnas möjligheter att ta sig in […]

Bofrämjandets höstseminarium måndagen den 5 december 2016

Bofrämjandets höstseminarium ägde rum måndagen den 5 december i Garnisonen i Stockholm. Seminariet belyste dagens bostadsmarknad ur flera aspekter och talare var: Peter Eriksson (bostadsminister) Bengt Hansson (analytiker, Boverket) Anette Frumerie (VD, Besqab) Andreas Wallström (chefsanalytiker, Nordea) Moderator var Nancy Mattsson (chef Projektutveckling, JM Bostad Stockholm) Seminariet avslutades med en diskussion mellan Bengt Hansson, Anette […]

Bofrämjandets vårseminarium onsdagen 27 april 2016

Bofrämjandets vårseminarium ägde rum onsdagen den 27 april på KTH. Seminariet handlade om infrastrukturens viktiga roll för ett ökat bostadsbyggande och om vi kan klara efterfrågan genom att både bygga billigt, hållbart och med god arkitektur. Talare var Anna Johansson (infrastrukturminister) Jonas Eliasson (professor och trafikdirektör i Stockholm) Christer Larsson (Stadsbyggnadsdirektör Malmö) Hans Lind (professor i Fastighetsekonomi) […]